Pravila i uslovi korišćenja

GIGACENTAR™ je deo internet globalne mreže GIGAWEB™ Switzerland, u daljem tekstu GIGACENTAR™, koja podrazumeva pružanje usluga web hostinga svojim korisnicima odnosno prostora za postavljanje prezentacija dostupnih putem interneta, slanje elektronske pošte i registraciju internet domena. GIGACENTAR™ svoje usluge naplaćuje prema cenovniku uvek dostupnom na svojim sajtovima. GIGACENTAR™ od svojih korisnika zahteva izvesnu pravnu i etičku odgovornost prilikom korišćenja web hosting usluga i računarske mreže. GIGACENTAR™ zadržava pravo suspendovanja ili potpunog ukidanja pristupa korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nesvojstvenog korišćenja svog naloga.

Član 1
Podaci o korisnicima i privatnost
Svi podaci koje smo od korisnika dobili prilikom porudžbine naših usluga ili komunikacije sa osobljem GIGACENTAR™ neće nikada biti date ili prodate trećem licu. Podaci o vlasniku domena mogu biti prikazani u whois bazi domena ukoliko se ne doplati sakrivanje podataka o vlasniku domena po cenovniku objavljenom na sajtu. Email adresa korisnika može jedino biti korišćena za povremeno obaveštavanje o raznim novinama, izmenama naših usluga, cena, isteku pretplate i slično. Svi podaci o klijentu koji su uneti prilikom porudžbine naših usluga ili izmene postojećih podataka u našoj bazi uvek moraju biti u potpunosti ispravni i istiniti. Pružanje neispravnih informacija može dovesti do suspendovanja ili ukidanja korisničkog naloga, odnosno prestanka pružanja usluge. Korisnik je takođe dužan da GIGACENTAR™ obavesti o svakoj nastaloj promeni podataka, kao na primer: promene prezimena, adrese, telefona i slično, odnosno u slučaju da je korisnik pravno lice, bilo kog promenjenog podatka o pravnom licu.

Član 2
Komunikacija i obaveštavanje korisnika
GIGACENTAR™ je u obavezi da korisnike obavesti o isticanju pretplate poručenih usluga, ako je usluga koja je poručena bazirana na periodičnoj pretplati, najmanje 20 dana pre isteka pretplate na email adresu koja je u korisničkom nalogu korisnika. Korisnik je u obavezi da obezbedi nesmetani prijem e-pošte poslate sa naše strane, kako se ne bi desilo da greškom korisnikovog anti-spam filtera ili internet/mail provajdera klijent ne dobije od nas odgovor na pitanje, svoje korisničke podatke, obaveštenje o isteku pretplate za neku uslugu i slično... GIGACENTAR™ u tom slučaju nikako ne može biti odgovoran. Korisnik je takođe dužan da GIGACENTAR™uvek obavesti o promeni svoje email adrese u najkraćem roku da bi uvek bio u mogućnosti da na vreme dobije obaveštenje o isteku svoje pretplate i slična važna obaveštenja.

Član 3
Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga ili računara
Zabranjeno je naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih internet naloga ili tuđih računara bez znanja i odobrenja vlasnika. Ovo uključuje i takozvani "social engineering" (prevare koje navode druge ljude da odaju svoju šifru ili druge lične podatke), krekovanje šifri, skeniranje portova, traženje bezbednosnih propusta na internetu i td. Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe hosting naloga, odnosno naših računara i mreže, bez obzira da li su nedozvoljene akcije izvršene na našim računarima i nalozima naših klijenata ili bilo kojim drugim na internetu, preduzećemo odgovarajuće mere koje podrazumevaju upozorenje, suspendovanje ili brisanje naloga i prijavu nadležnom organu, u zavisnosti od naše procene nivoa zloupotrebe.

Član 4
Neželjena e-pošta (spam), reklamiranje putem e-pošte...
Neželjena reklamna e-pošta je kod nas najstrože zabranjena, i sigurno će dovesti do suspenzije ili brisanja vašeg korisničkog naloga. Slanje mailova van teme diskusionim grupama putem mailing liste, je posebno nemoralno i biće tretirano na taj način. Slanje e-pošte, naročito reklamnog sadržaja, za više od pet primaoca, je samo po sebi "spamming" (spamovanje) jedino ako te osobe nisu tražile da budu na vašoj mailing listi. Ovo pravilo važi bez obzira da li slanje spam email-ova obavljate sa naših servera ili ne, ako u sadržaju emaila reklamirate sajt koji se nalazi na nekom od naših servera. Ovo je takođe protivno i zakonu o oglašavanju, član 9, stav 3: "Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke." i pored suspenzije vašeg naloga može dovesti i do prijave nadležnom organu.

Član 5
Pornografski materijal
Nije dozvoljeno postavljanje pornografskog materijala na naše servere, odnosno u hosting naloge korisnika. Korisnik koji ovo pravilo bude prekršio i kome pronađemo ovakav materijal može biti upozoren ili će mu nalog biti suspendovan ili potpuno obrisan u zavisnosti od naše procene nivoa prekršaja.

Član 6
Nedozvoljene skripte i aplikacije
Nije dozvoljeno hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i slično), IRC servera ili bilo kojih aplikacija ili skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti shared hostinga i zahtevaju zaseban server. Ovo pravilo se odnosi i na bilo koje sajtove, prezentacije i web aplikacije koje prave preveliko opterećenje na serveru i time ugrožavaju ostale korisnike i zbog toga zahtevaju hostovanje na zasebnom serveru.

Član 7
Zloupotreba saobraćaja i skladištnog prostora
Namera GIGACENTAR™ je da svojim klijentima obezbedi kvalitetnu uslugu hostovanja internet prezentacija i prostor za datoteke (fajlove) web sajta, ali ne i prostor za skladištenje velike količine fajlova i pravljenje "javnog" FTP servera, jer tako nešto zahteva zaseban server i prevazilazi mogućnosti običnog (shared) web hostinga. Klijent je u obavezi da doplatiti za prekoračeni limit prostora ili mesečnog protoka. Cene za sve dodatne usluge i doplate se mogu naći na našem sajtu.

Član 8
Zakonske regulative
Korisnici mogu koristiti naše usluge samo u zakonom dozvoljene svrhe. Najstože je zabranjeno na naše servere postavljati nelegalan materijal, odnosno materijal sa zaštićenim autorskim pravima (npr: mp3, avi, softver i slično...) bez odobrenja nosioca autorskog prava, kao i krekovane, nelegalne programe, šifre, serijske brojeve i slično, a to uključuje i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na drugim serverima, kao i na bilo koji način propagiranje nelegalnog sadržaja ili nelegalnih aktivnosti. Takođe je zabranjeno postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi, krši autorska prava ili materijal za koji procenimo da je nepristojan ili na bilo koji način opasan.

Član 9
Završne odredbe i važenje ugovora
GIGACENTAR™ zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome. GIGACENTAR™ zadržava pravo da u bilo kom trenutku ovaj ugovor bez najave izmeni, nakon čega novi ugovor počinje da važi 30 dana nakon izmene. GIGACENTAR™ se obavezuje da izmenjeni ugovor objavi na svom sajtu. GIGACENTAR™ zadržava pravo suspendovanja ili potpunog ukidanja pristupa korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nepoštovanja nekog od navedenih pravila u ovom ugovoru. Klijent kome zbog nepoštovanja ovog ugovora bude ukinuto pružanje bilo koje usluge, nema pravo na povraćaj novca, a u slučaju kršenja zakona može biti i prijavljen nadležnom organu.

GIGACENTAR
© 2005-2023